Od 1.2.2021 r. usługa Twój e-PIT znajduje się w e-Urzędzie Skarbowym na portalu podatkowym. Po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego należy wybrać Twój e-PIT. Zalogować można się na dwa sposoby:

1) przez login.gov.pl, to jest profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną bądź

2) danymi podatkowymi (PESEL lub NIP i kwota przychodów).

W usłudze Twój e-PIT Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udostępnia uzupełnione zeznania podatkowe o dane będące w posiadaniu Szefa KAS oraz oświadczenia PIT-OP o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej OPP (oświadczenie mogą złożyć wyłącznie podatnicy uzyskujący dochody z organów emerytalnych).

Podatnik może wybrać czy chce skorzystać z przygotowanego zeznania podatkowego przez KAS, czy samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego (w formie papierowej lub elektronicznie). Taką możliwością rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych objęto podatników rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. W rozliczeniu za 2020 r. z usługi Twój e-PIT nadal nie będą mogli skorzystać podatnicy rozliczający się z działalności gospodarczej (składający PIT-36 bądź PIT-28).

Tutaj znajdziesz informację, jakie są skutki rozliczenia zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT