Przyłączenie departamentu pracy do MRiPS

Prezes Rady Ministrów w dniu 12.8.2021 r. wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z 8.8.1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2021 r. poz. 178 i 1192), w ramach którego uległo zmianie rozporządzanie Prezesa Rady Ministrów z 6.10.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, przez dodanie działu praca do tego resortu, ponadto Minister Rodziny stała się w tym momencie dysponentem części 63, 44 i 31 budżetu państwa. 

Odłączenie departamentu pracy od MPRiT

Drugie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12.8.2021 r. dotyczy utworzenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z 8.8.1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) zostaje utworzone nowe Ministerstwo – Ministerstwo Rozwoju i Technologii w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Przekształcenie polega na wyłączeniu z dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, obsługującego sprawy działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, turystyka i praca, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu praca oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu. W związku z tym traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z 7.10.2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz.U. poz. 1736).

Dalsze personalne konsekwencje zmian

O ile w przypadku Ministerstwa Rodziny jest jasne kto kieruje resortem, to w przypadku nowego Ministerstwa Rozwoju nadal nie wiadomo, kto zostanie jego szefem. Do tego czasu Prezes Rady Ministrów nadzoruje ten resort. Zmiany obejmą również Radę Dialogu Społecznego, której w tym roku przewodniczy (były już) Minister Pracy.