Informacja w sprawie opłaty od środków spożywczych – CUK(1) powinna zawierać:

1) dane producenta i podmiotu obowiązanego do uiszczenia opłaty;

2) informację o składzie napojów będących przedmiotem umowy, w tym o dodatku kofeiny lub tauryny, substancji słodzących oraz o zawartości cukrów w przeliczeniu na objętość napojów w zakresie pozwalającym na obliczenie wysokości opłaty;

3) datę i podpis producenta lub osoby przez niego upoważnionej.

Informację CUK(1) można podpisywać tylko podpisem kwalifikowanym.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że struktura logiczna XML dla informacji-CUK została opublikowana na ePUAP. Zasady składania plików przez Bramkę REST API są opisane w zmienionej specyfikacji interfejsów „Specyfikacja Interfejsów usług JPK wersja 3.3”(patrz: https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk_vat/pliki-do-pobrania/)

Wysłanie CUK do właściwego urzędu skarbowego jest możliwe przy wykorzystaniu aplikacji Klient JPK WEB (patrz: https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client), która została zaktualizowana do obsługi plików CUK(1).