Od 1 listopada obowiązują nowe wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego

Zmiana do rozporządzenia Ministra Finansów z 24.1.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. z 2018 r. poz. 273 ze zm.) określa nowe wzory deklaracji:

1) formularz główny deklaracji dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo);

2) formularz szczegółowy o podatku akcyzowym od samochodów osobowych (AKC-4/E);

3) formularz szczegółowy o podatku akcyzowym od preparatów smarowych, olejów smarowych i pozostałych olejów (AKC-4/K).

Obejmowane opodatkowaniem preparaty smarowe będą deklarowane na formularzu szczegółowym o podatku akcyzowym od preparatów smarowych, olejów smarowych i pozostałych olejów (AKC-4/K), na którym w obecnym brzmieniu deklarowane są oleje smarowe i pozostałe oleje.

Natomiast w przypadku formularza szczegółowego o podatku akcyzowym od samochodów osobowych (AKC-4/E) zmiana -w porównaniu do obowiązującej wersji dotyczy części B. w której wprowadza się poz. 7a. „Zwolnienia i obniżenia” i poz. 7b. „Ogółem podatek”, tak aby możliwe było wykazanie w deklaracji zwolnienia dla samochodów osobowych.

W konsekwencji ww. zmian zaktualizowania wymaga również formularz główny deklaracji AKC-4/AKC-4zo.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności