Od 1.7.2020 r. obowiązują zmiany w przepisach dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR)

Obowiązujące od 1.7.2020 r. przepisy dotyczące m.in. raportowania schematów podatkowych (MDR) wynikają z ustawy z 28.5.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. poz. 1106).

Ponowne raportowanie schematów transgranicznych

Na promotorów, korzystających i wspomagających nałożono obowiązek zaraportowania wszystkich schematów transgranicznych, jeśli pierwszej czynności wdrożeniowej dokonano w okresie od 26.6.2018 r. do 30.6.2020 r. Terminy wskazane w nowelizacji ustawy przewidziane na ponowne przekazanie informacji o schematach transgranicznych zostaną przedłużone w rozporządzeniu Ministra Finansów. Na razie jest to projekt i wynika z niego, że:

  • dla promotora termin na takie raportowanie to 31 stycznia 2021 r.,
  • dla korzystającego14 lutego 2021 r.
  • dla wspomagającego14 lutego 2021 r.
  • dla przekazania danych korzystającego30 kwietnia 2021 r

Raportowanie ma odbywać się na podstawie nowej schemy (XML – „struktury logicznej”), co oznacza konieczność ponownego zaraportowania (na nowej schemie) schematów podatkowych.

Podpisywanie MDR-3

Zmianie ulegnie krąg osób uprawnionych do podpisywania informacja MDR-3 (art. 86j § 4 OrdPU). Informacja MDR-3 będzie mogła być podpisana przez:

1) osobę fizyczną – w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną,

2) osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podatnika będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Polski,

3) osobę uprawnioną do reprezentacji – w przypadku pozostałych podatników – przy czym nie jest dopuszczalne podpisanie tej informacji przez pełnomocnika.

Zmiany te mają ułatwić podatnikom niebędącym osobami fizycznymi składanie MDR-3.

Pełnomocnictwa szczególne dotyczące MDR

Wprowadzony art. 86na OrdPU przewiduje, że pełnomocnictwo szczególne do działania w sprawie z zakresu stosowania art. 86b–86ia OrdPU (tj. przekazywania schematów podatkowych) upoważnia również do działania w innych sprawach z tego samego zakresu, chyba że w pełnomocnictwie zastrzeżono inaczej. Pełnomocnictwa szczególne do działania w sprawie z zakresu stosowania art. 86b–86i OrdPU, w brzmieniu dotychczasowym, złożone i nieodwołane do 30 czerwca 2020 r. stają się pełnomocnictwami szczególnymi, o których mowa w dodanym art. 86na OrdPU.

Wymiana informacji między państwami

W oparciu o planowane nowe przepisy ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, Szef KAS będzie zobowiązany do przekazywania właściwym organom innych państw członkowskich UE informacji o schematach transgranicznych, jednocześnie do Komisji Europejskiej będzie przekazywał „roczną ocenę skuteczności automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych transgranicznych oraz jej praktyczne wyniki”.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności