Od 1.7.2016 r. można udzielić pełnomocnictwa ogólnego w sprawach podatkowych na formularzu PPO-1

Zmiany wynikają z ustawy z 10.9.2015 o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649 ze zm.), które wprowadziły m.in. przepisy dotyczące udzielania pełnomocnictw ogólnych.

Ważne
Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

Należy mieć na względzie to, że niektóre czynności są zarezerwowane dla podmiotów profesjonalnych (tj. radców prawnych, doradców podatkowych). Wówczas pełnomocnik mający pełnomocnictwo ogólne aby dokonać tych czynności musi być jednocześnie podmiotem profesjonalnym. Jednak w ramach czynności, które nie są zarezerwowane dla podmiotu profesjonalnego ww. pełnomocnictwo ogólne może być udzielone przez mocodawcę np. głównej księgowej.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z 21.6.2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (Dz.U. 2016 r. poz. 916) określono wzory:

- PPO-1 - Pełnomocnictwo ogólne i

- OPO-1 - Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa, obejmujący dane identyfikujące mocodawcę i pełnomocnictwa ogólnego.

Wzory te obowiązują od 1.7.2016 r. i na tych wzorach mocodawca może zgłosić udzielone pełnomocnictwo ogólne bądź też je zmienić, odwołać lub wypowiedzieć.

(TK)
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności