Od 1.10.2021 r. oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości można złożyć w akcie notarialnym

Dostawa nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 VATU korzysta, co do zasady (poza zawartymi w tym przepisie wyjątkami) ze zwolnienia przedmiotowego. Jednak podatnik może z tego zwolnienia zrezygnować, jeśli spełnia warunki zawarte w art. 43 ust. 10 VATU. Obecnie, zgodnie z tym przepisem, podatnik może zrezygnować z ww. zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1) są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2) złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Niespełnienie tych wymogów przy wyborze opodatkowanie dostawy nieruchomości może powodować zakwestionowanie odliczenia VAT u nabywcy w tym zakresie.

Zmiana art. 43 ust. 10 pkt 2 VATU, wprowadzona ustawą z 11.8.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, umożliwia stronom transakcji dostawy budynku, budowli lub ich części – złożenie w akcie notarialnym zgodnego oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z VAT i wyboru opodatkowania VAT, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów. Takie rozwiązanie pomoże ograniczyć kwestionowanie prawa do odliczenia VAT przez nabywcę w przypadku opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

 

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności