Od 1.10.2018 sporządzanie sprawozdań finansowych tylko w formie elektronicznej

Elektroniczne sprawozdania

Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz autoryzuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP ̶ art. 45 ust. 1f Ustawy z 29.9.1994 r o rachunkowości (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 395 ze zm.; dalej RachunkU). Natomiast sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w strukturze logicznej oraz formatach udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Finansów (art. 45 ust. 1g RachunkU). Także sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR, przygotowuje się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Finansów (art. 45 ust. 1h RachunkU).

Audytor badając sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania wykonuje również w formie elektronicznej i potwierdza je kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.

Składanie sprawozdania do organu skarbowego

Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z art. 45 ust. 5 Ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej PDOFizU) będą przekazywać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie finansowe, w terminie złożenia zeznania, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g RachunkU. Sprawozdania finansowe Szef KAS udostępni naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz Ministrowi Finansów.

Natomiast podatnicy CIT, z wyjątkiem wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, będą jak dotychczas przekazywać sprawozdania finansowe (wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli podmiot nie był zwolniony z obowiązku badania) do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Przepisy te obowiązują od 1.10.2018 r., zatem sprawozdania finansowe oraz związane z nimi dokumenty za 2017 r. będą jeszcze składane w dotychczasowej formie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności