Od 1.1.2022 r. – 12% stawka ryczałtu dla informatyków, programistów i innych zawodów z branży IT

Od 1.1.2022 r. 12% stawkę od przychodów ewidencjonowanych będą mogli stosować przedsiębiorcy do świadczenia usług:

1) związanych z wydawaniem:

a) pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

b) pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

c) pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

d) programowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line;

2) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

 

Ograniczenia w zastosowaniu ryczałtu 

Zastosowania z ryczałtu nie będzie jednak możliwe, jeśli zgodnie z art. 8 ust. 2 RyczałtU  podatnik chcący skorzystać z ryczałtu uzyskuje z działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Podatnik, który rozlicza się już w formie ryczałtu traci to prawo jeśli w roku podatkowym wykona powyższe czynności, wówczas poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Składka zdrowotna 

Zmiany w przepisach wynikające z Polskiego Ładu w prowadzają również zmianę zasad naliczania składki zdrowotnej w ryczałcie ewidencjonowanym. Podatnicy wybierający tę formę opodatkowania, również działający w branży IT, od 2022 roku składkę zdrowotną zapłacą wysokości 9% podstawy jej wymiaru. Przy czym będą obowiązywać trzy podstawy wymiaru składki zdrowotnej:

  1. 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli roczne przychody nie przekroczą kwoty 60 000 zł,
  2. 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli jego roczne przychody przekroczą 60 000 zł ale nie więcej niż 300 000 zł,
  3. 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli jego roczne przychody przekroczą 300 000 zł.

Ponadto, podatnik od stycznia 2022 roku nie będzie miał możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności