Ustawa z 14.2.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1492) wprowadza opłatę cukrową (tzw. podatek cukrowy). Jej przepisy zaczną obowiązywać od 1.1.2021 r.

Producenci słodzonych napojów będą musieli uiszczać opłatę cukrową, która składa się z dwóch części: stałej i zmiennej. Wysokość opłaty będzie uzależniona od ilości substancji słodzącej znajdującej się w napoju. Część stała wyniesie 0,50 zł na litr w przypadku, gdy zawartość substancji słodzącej nie przekracza 5 g na 100 ml napoju. Część zmienna będzie wynosić 0,05 zł za każdy gram cukru lub słodzika powyżej tej granicy. Z opłaty stałej zwolnione będą napoje z zawartością soków owocowych i warzywnych powyżej 20%.

Ponadto, za napoje energetyzujące, zawierające na przykład kofeinę czy taurynę, producenci płacić będą dodatkowe 10 gr za litr. Opłacie nie będą podlegać izotoniki.

Nowe przepisy nakładają również opłatę na przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe nieprzekraczające 300 ml. Ma to być 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.

Dla opłat od słodkich napojów będzie obowiązywać deklaracja miesięczna. Półroczna zaś od alkoholi o małych pojemnościach. W tych terminach będzie trzeba płacić opłatę cukrową.