Od 1.1.2021 r. nastąpiły zmiany we właściwości miejscowej urzędów skarbowych

Od 1.1.2021 r. obowiązują zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28.12.2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz U. z 2020 r. poz. 2456).

Dotychczas funkcjonujące 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych ma obecnie zajmować się podmiotami o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Przewidziano m.in. wyodrębnienie jednego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym oraz pozostałych o zasięgu wojewódzkim. Wybranym urzędem o krajowym zasięgu stał się I MUS w Warszawie. Będzie on zapewniał kompleksową obsługę podatkowych grup kapitałowych i tworzących je spółek, Narodowego Banku Polskiego, banków państwowych, krajowych i hipotecznych, krajowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, określonych spółek publicznych oraz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których przychody/obroty przekraczają 50 mln euro.

Obecny katalog podmiotów, których obsługą zajmują się wyspecjalizowane urzędy skarbowe o zasięgu wojewódzkim, obejmuje banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK), jednostki samorządu terytorialnego, oddziały lub przedstawicielstwa firm zagranicznych, przedsiębiorstwa zagraniczne o przychodach netto na poziomie co najmniej 3 mln euro, uczelnie osiągające w ramach działalności gospodarczej przychody na poziomie co najmniej 3 mln euro oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej o przychodach/obrotach na poziomie od 3 do 50 mln euro.

Firmy z udziałem kapitału zagranicznego o mniejszych obrotach będą obsługiwane przez zwykłe urzędy skarbowe.

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy (II MUS) w Warszawie zajmie się centralizacją obsługi funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

Urzędem odpowiedzialnym za podatek u źródła wyspecjalizowanym w skali kraju będzie Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie (LUS).

Wprowadzona zmiana we właściwości naczelnika urzędu skarbowego nastąpiła od 1.1.2021 r. automatycznie. Podatnicy nie mają więc obowiązku składania do urzędu skarbowego zawiadomienia o zmianie urzędu ani też aktualizacji w tym zakresie na VAT-R. Urzędy skarbowe właściwe po zmianie będą wysyłały podatnikom informację o zmianie właściwości, może to jednak potrwać do końca stycznia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności