Od 1.1.2016 r. zalecane sposoby określania proporcji w przypadku niektórych podatników

Od 1.1.2016 r. obowiązuje nowelizacja ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: VATU), zakładająca istotne ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego poprzez uregulowanie zasad stosowania proporcji.

Nowe przepisy dotyczą podatników, którzy nabyte towary i usługi wykorzystują jednocześnie do wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza i nie jest możliwe przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej, a którzy to podatnicy chcieliby skorzystać z przysługującego im prawa do odliczenia. Podatnicy tacy będą zobowiązani, na podstawie art. 86 ust. 2a VATU, do stosownego obliczenia kwoty podatku naliczonego.

W nowym rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 86 ust. 22 VATU Minister Finansów zaproponował szczegółowe przepisy dotyczące zalecanych sposobów określania proporcji w przypadku niektórych podatników.

W rozporządzeniu dla niektórych podatników wskazane są sposoby określania proporcji uznane za najbardziej odpowiadające specyfice wykonywanej działalności i dokonywanych przez nich nabyć.

Regulacje dotyczą jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek budżetowych, państwowych jednostek budżetowych, uczelni publicznych i instytutów badawczych.

Podatnicy ci nie będą jednak musieli korzystać ze wskazanych sposobów określania proporcji – jeśli uznają, że inny sposób jest w ich ocenie bardziej adekwatny. Równocześnie jednak nie będą mieć wtedy pewności prawa gwarantowanej rozporządzeniem.

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2016 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności