Ochrona przedemerytalna

Ochrona przedemerytalna polega na tym, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Przepisy chronią osoby, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Ochrona z tego przepisu nie wyklucza rozwiązania stosunku pracy w drodze innej czynności niż wypowiedzenie, czyli na skutek:

  • porozumienia stron,
  • zwolnienia bez wypowiedzenia z winy pracownika (zwolnienie dyscyplinarne),
  • niezawinionego zwolnienia bez wypowiedzenia na skutek upływu określonego w art. 53 KP okresu usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.

Ochrona z art. 39 KP aktualizuje się w następujących okolicznościach:

  • pracownikowi brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego,
  • okres zatrudnienia tej osoby umożliwi jej uzyskanie prawa do emerytury z chwilą osiągnięcia tego wieku,
  • pracodawca zamierza wypowiedzieć umowę o pracę.

Przepisy stopniowo podwyższają wiek emerytalny. Ustalając, czy dany pracownik może już skorzystać z ochrony, czy też nie, pracodawca musi odnieść się do dokładnej daty urodzenia pracownicy. Według art. 24 ust. 1a pkt 22 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w okresie od 1.1.1958 r. do 31.3.1958 r. wynosi co najmniej 61 lat i 9 miesięcy.

Wskazana w pytaniu pracownica osiągnie zatem wiek emerytalny w październiku 2019 r. (w dniu miesiąca odpowiadającym dniu urodzenia – przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia). Ochronie przedemerytalnej z art. 39 KP pracownica podlegać będzie od października 2015 r. (znowu od dnia odpowiadającego dacie dziennej urodzenia).

Przykładowo, pracownica wskazana w pytaniu urodziła się 15.1.1958 r., wiek emerytalny osiągnie 15.10.2019 r., natomiast ochronie przedemerytalnej podlegać będzie od 15.10.2015 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności