Ochrona przed przemocą – nowelizacja Kodeksu karnego

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 773 opublikowano ustawę z 23.3.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego.

W nowelizacji ustawy z 6.6.1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.; dalej: KK) przewidziano, m.in.:

1) karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - obecnie grozi za to kara pozbawienia wolności od roku do lat 10 (art. 156 KK);

2) jeżeli następstwem czynu określonego w art. 156 § 1 KK jest śmierć człowieka, sprawca będzie podlegał karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności - obecnie jest to kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12;

3) zgodnie z art. 189 § 2 KK, jeżeli bezprawne pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10; nowelizacja dodaje przepis, zgodnie z którym, jeżeli takie pozbawienie wolności dotyczy osoby nieporadnej ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12;

4) karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 dla sprawcy, który znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny (art. 207 § 1a KK);

5) karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 dla sprawcy, który wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca - obecnie jest to kara pozbawienia wolności do lat 3; natomiast jeżeli następstwem tego czynu jest śmierć osoby, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 - obecnie jest to kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 210 KK);

6) karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 dla sprawcy, który wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - obecnie jest to kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 211 KK).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności