Ochrona prywatności w burzliwych czasach

Jak twierdzi dyrektor ds. prywatności w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, wraz z COVID-19 pojawiły się nieznane dotąd wyzwania. Rząd stanął przed koniecznością zaangażowania nowych osób oraz zapewnienia ochrony prywatności w trakcie prowadzenia nowych operacji służących ochronie zdrowia społeczności w związku z pandemią.

Kierowanie nową organizacją w całkowicie zdalnym środowisku podczas tak niespokojnego czasu często wiąże się z niepewnością oraz strachem pracowników i ich przełożonych. Może to doprowadzić do odejścia od ustalonych norm chroniących organizację.

Jak zaznacza dyrektor, ochrona ustalonych procesów ochrony prywatności i przejrzystości podczas pracy zdalnej była możliwa dzięki kilku priorytetom. Należą do nich:

1. Zapewnienie ciągłości komunikacji z kierownictwem w celu zagwarantowania, że kwestie prywatności stanowią priorytet.

2. Skupianie się na kwestiach dotyczących prywatności bez względu na pandemię.

3. Utrzymywanie motywacji oraz zaangażowania pracowników przy uwzględnieniu wymagań ich rodzin związanych z pracą wykonywaną z domu.

Komunikacja

Budowanie oraz rozwijanie komunikacji to istotne umiejętności na każdym stanowisku. Niemniej jednak stają się one kluczowe w dużych organizacjach. Nawiązanie oraz pielęgnowanie tych relacji zaczyna się od wskazania, że Twoja rola jest ważna w zespole.

Skupienie

Wystąpienie COVID-19 zniweczyło wiele osobistych oraz zawodowych planów na 2020 r. oraz stał się centralnym punktem większości życia. Zmianie uległy plany oraz priorytety. Plany pracy zostały wstrzymane na rzecz działań reakcyjnych na COVID-19. Działania skupiły się na przeglądaniu dokumentacji pod kątem bezpieczeństwa, opracowywaniu ocen wpływu na prywatność dla nowych technologii oraz programów, a także współpracy, zarówno wewnątrzorganizacyjnej jak i międzyorganizacyjnej.

Siła robocza

Najważniejszym zasobem organizacji jest jej zespół. Nawet najbardziej wykwalifikowany i zaangażowany pracownik może spotkać się z trudnościami w trakcie tej bezprecedensowej pandemii. Nieprzewidzianą trudnością, z którą należało się zmierzyć była m.in: obowiązkowa telepraca.

Doświadczenia ubiegłego roku związane z koronawirusem pokazały, że ustalone normy oraz procesy nie muszą być naruszane ani osłabiane, by zapewnić egzekwowanie ochrony prywatności i zapewnić przejrzystość w ramach programów. Ramy prywatności, które doprowadziły do nadania przydomku „złotego standardu” zostały utrzymane.

Źródło: https://iapp.org/news/a/protecting-privacy-during-turbulent-times/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności