Obecnie już połowa krajów afrykańskich reguluje chociaż w części kwestię przetwarzania i ochrony danych osobowych. Niestety proces przyjęcia, a następnie wprowadzenia ich w życie spotyka się z licznymi przeciwnościami. Jedną z nich jest brak wystarczających funduszy. Ograniczenia pieniężne powodują braki wyedukowanej kadry, która mogłaby nadzorować ochronę danych osobowych. W Kamerunie pomimo przyjęcia przepisów dot. ochrony danych nie wyznaczono jednostki rządowej, która byłaby odpowiedzialna za ochronę danych lub niezależny podmiot zajmujący się egzekwowaniem sankcji. Za to w Republice Południowej Afryki, która niedawno przyjęła przepisy krajowe, procedura zajęła ponad 7 lat.

Specyfika krajów afrykańskich wynika również z faktu, że przeważająca liczba mieszkańców nie posiada komputerów osobistych, a jedynie telefony komórkowe. Dlatego też niektóre kraje, np. Kamerun zdecydowały się na regulacje sektorowe, podobnie jak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. Poprzez sektorowe przepisy uregulowano ochronę danych w telekomunikacji, sektorze zdrowia i farmacji.

Niektóre rozwiązania sektorowe w zakresie danych osobowych zostały uregulowane na poziomie ponad krajowym. Takie regulacje dotyczą sektora finansowego i zostały uchwalone przez Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Środkowej, która zrzesza kilka krajów afrykańskich m.in. Angolę, Kamerun oraz Kongo. Należy jeszcze pamiętać o orzecznictwie, które jest doskonałym wskaźnikiem tego, gdzie państwo zajmuje się ochroną danych, ponieważ niektóre firmy zostały objęte sankcjami. Wszystkie te przepisy należy traktować jako całość, aby uzyskać pełny obraz zakresu ochrony danych.

W innych krajach afrykańskich, ochronę danych uregulowano w odmienny sposób niż wspomniane rozwiązania sektorowe. Kraje, które mogą się pochwalić całościowymi aktami prawa regulującymi ochronę danych to m.in. Republika Południowej Afryki, Senegal czy Kenia. Ponadto, ich działania nie ograniczają się jedynie do uchwalenia przepisów prawa, ale również prowadzona jest edukacja wśród swoich obywateli w celu poszerzenia ich wiedzy w tym zakresie. W Senegalu na przykład uruchomiono stronę internetową na, której zamieszczane są regularnie raporty o działaniach organu ochrony danych.

Niezależnie od poziomu zaawansowania jak i szczegółowości przepisów ochrony danych, należy pamiętać, że dla osób, których dane dotyczą ważne jest aby posiadały świadomość wykorzystywania ich danych i o celach wykorzystywania. Takie osoby niezależnie od miejsca zamieszkania powinny mieć możliwość zdecydowania czy ich dane powinny być wykorzystywane w celach zarobkowych. Dlatego należy się spodziewać, że kolejne kraje afrykańskie będą uchwalać krajowe przepisy dotyczące ochrony danych.

Źródło: https://iapp.org/news/a/slowly-but-surely-data-protection-regulations-expand-throughout-africa/