Kwestia transferu danych budzi wątpliwości

EIOD wskazał w opinii, że niepokoją go postanowienia TCA, które nie odzwierciedlają horyzontalnych unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a w tym transgranicznego ich przepływu. W jego ocenie, TCA nie powinno zmieniać tego typu przepisów, gdyż rodzi to zagrożenie powstania konfliktu z unijnymi przepisami o ochronie danych osobowych.

EIOD zwrócił uwagę, że Komisja Europejska (KE) już wielokrotnie wskazywała, że takie przepisy nie podlegają negocjacjom. Dzięki nieustępliwemu stanowisku KE w tym zakresie, UE włączała do umów handlowych środki ułatwiające transgraniczne przepływy danych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony osób fizycznych pod kątem prywatności i danych osobowych. EIOD zaapelował do KE o potwierdzenie dotychczasowego stanowiska w tym zakresie.

TCA traktowany jako wyjątek

EIOD podkreślił w swojej opinii, że wprowadzenie do TCA postanowień, które umożliwiają przekazywanie danych osobowych między UE a UK bez odpowiednich zabezpieczeń proceduralnych – tak jakby UK nadal było członkiem UE – powinno zostać potraktowane jako wyjątek. Oznacza to, że – w ocenie EIOD – postanowienia TCA w tym zakresie nie powinny zostać traktowane jako precedens dla podobnych umów z innymi krajami spoza UE.

Pełna treść opinii:

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/2021_02_22_opinion_eu_uk_tca_en.pdf