Ocena zdolności do służby w straży ochrony kolei

Zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem liberalizują dotychczasowe zasady przeprowadzania badań profilaktycznych funkcjonariuszy SOK i wprowadzają:

  • zmianę częstotliwości przeprowadzania badań okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych z 3 na 4 lata,
  • zmianę wartości progu słyszenia w badaniach audiometrycznych dla pierwszej kategorii słuchu (zmianie ulega tabela II w załączniku nr 2 do rozporządzenia poprzez wykreślenie częstotliwości 4000 i 6000 Hz – 60 dB),
  • możliwość wykonywania badań kontrolnych przez lekarza orzekającego w Kolejowym Zakładzie Medycyny Pracy zamiast dotychczasowych badań komisyjnych, o zakresie badania będzie decydował lekarz orzekający, a nie komisja.

Orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w straży ochrony kolei wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, a badania rozpoczęte przed dniem wejścia w życie zmian będą wykonywane według dotychczasowych przepisów.

Podstawa prawna

  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 12.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności (Dz.U. z 2015 r. poz. 26) 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności