Ocena poziomów substancji w powietrzu

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1119 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 8.6.2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu.

Rozporządzenie określa:

 • metody i zakres dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (załącznik nr 1 do rozporządzenia);
 • wymagania dotyczące jakości pomiarów i innych metod oceny jakości powietrza , w tym modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu;
 • górne i dolne progi oszacowania dla niektórych substancji w powietrzu oraz dopuszczalną częstość ich przekraczania (załącznik nr 2 do rozporządzenia);
 • zakresy wymaganych pomiarów , z podziałem na pomiary ciągłe oraz wskaźnikowe;
 • kryteria lokalizacji punktów pomiarowych oraz wymagania dotyczące reprezentatywności stanowisk pomiarowych ( załącznik nr 3 do rozporządzenia);
 • minimalną liczbę stałych stanowisk pomiarowych z uwzględnieniem źródeł emisji (załącznik nr 4 do rozporządzenia);
 • metodyki referencyjne (załącznik nr 7 do rozporządzenia);
 • wymagania dotyczące dokumentacji dotyczącej uzasadnienia lokalizacji punktów pomiarowych , w tym jej zakres (załącznik nr 8 do rozporządzenia);
 • kryteria kontroli poprawności danych dotyczących substancji w powietrzu w trakcie ich agregacji i obliczania parametrów statystycznych dla substancji w powietrzu (załącznik nr 9 do rozporządzenia);
 • zakres i cel prowadzenia pomiarów wspomagających ocenę jakości powietrza , w szczególności zakres prowadzenia analiz składu chemicznego pyłu.

Rozporządzenie określa także przypadki, gdy ocena jakości powietrza powinna być dokonywana metodami pomiarowymi, a także może być dokonywana :

 • przy zastosowaniu kombinacji metod pomiarowych i metod modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu;
 • metodami modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu lub innymi metodami szacowania.

Ponadto:

 • wykaz substancji, które przyczyniają się do tworzenia ozonu przyziemnego w powietrzu - określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
 • zakres pomiarów m.in. składu chemicznego pyłu zawieszonego PM2,5 i pyłu zawieszonego PM10, a także rtęci całkowitej w stanie gazowym - określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności