W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1800 opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 18 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Utworzono obwody głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu, zarządzonych i wyznaczonych na 13.10.2019 r.

WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA NA POLSKICH STATKACH MORSKICH W WYBORACH DO SEJMU I DO SENATU ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Lp.

Armator

Siedziba armatora

Nazwa statku

Numer obwodu

1

LOTOS Petrobaltic S.A.

Gdańsk

BALTIC BETA

1000

2

LOTOS Petrobaltic S.A.

Gdańsk

LOTOS PETROBALTIC

1001

3

LOTOS Petrobaltic S.A.

Gdańsk

PETROBALTIC

1002

4

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Gdynia

BALTICA

1003

5

3 Oceans Ltd.

Warszawa

FRYDERYK CHOPIN

1004