W Monitorze Polskim z 19 grudnia 2022 r. pod poz. 1238 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. ogłaszające, że wysokość kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

  • zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub
  • odliczanej od dochodu na podstawie art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

w roku 2023 nie może przekroczyć 10 200 zł.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Źródło: Ministerstwo Finansów