Obowiązki gminy w zakresie oznakowania dróg właściwymi znakami ostrzegawczymi

Pojawienie się pojedynczego łosia nie może być powodem stawiania znaku ostrzegawczego „Uwaga na zwierzęta" (wyr. WSA z 18.7.2016 r., IV Ca 163/16).

Kierowca auta, który zderzył się z łosiem przebiegającym przez jezdnię, winą za szkodę obarczył gminę jako zarządcę drogi. Skarżący podnosił, że droga w miejscu zdarzenia była nieprawidłowo oznakowana, bo brakowało ostrzeżenia przed zwierzętami, a stan pobocza porośniętego krzewami i drzewami był bezpośrednią przyczyną zdarzenia.

Sąd rejonowy oddalił powództwo. Stwierdził, że mężczyzna nie udowodnił, iż między zaniechaniami gminy a zderzeniem z łosiem zachodzi jakikolwiek związek przyczynowy. Sąd ustalił, że w rejonie kolizji nie było dotychczas zdarzeń z udziałem dziko żyjących zwierząt. Nie ma też okoliczności potwierdzających, że w tym rejonie przekraczają one często drogę, np. do wodopoju.

Ważne
Brak znaków ostrzegawczych „Uwaga na zwierzęta" był zgodny z przepisami prawa o ruchu drogowym oraz rozporządzeniem ministra infrastruktury z 3.7.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.). Znaki takie stosuje się nie tylko w miejscach niebezpieczeństwa stałego, ale także okresowego. Pojawienie się jednak pojedynczego łosia nie może być powodem stawiania tego rodzaju znaków ostrzegawczych (wyr. WSA z 18.7.2016 r., IV Ca 163/16). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności