Obowiązek pracodawcy zapewnienia „odpowiednich” warunków przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej

W poniższej tabeli przedstawiamy warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej wynikające z przepisów Kodeksy pracy i rozporządzenia z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Warunki przechowywania dokumentacji

Podstawa prawna

zagwarantowanie zachowania poufności, integralności, kompletności oraz dostępności

art. 94 pkt 9b KP

zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

zapewnienie w pomieszczeniu odpowiedniej wilgotności, temperatury

§ 8 rozp. MRPiPS z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieupoważnionych

W zakresie wilgotności i temperatury, w jakiej powinna być przechowywana papierowa dokumentacja pracownicza pracodawcy „powinni brać pod uwagę” parametry wskazane w rozporządzeniu Ministra Kultury z 15.2.2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. z 2005 r. Nr 32, poz. 284).

Warunki dla pomieszczeń, w których przechowywana jest dokumentacja pracownicza

Podstawa prawna

temperatura

14 - 20 ºC, przy wahaniu w ciągu 24 godzin ± 2 ºC

rozp. MK z 15.2.2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców

wilgotność względna

45 - 60% przy wahaniu w ciągu 24 godzin ± 5%
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności