Obowiązek meldunkowy zostanie utrzymany!

Rząd przyjął projekt nowelizacji zakładający utrzymanie obowiązku meldunkowego i wprowadzenie od 2018 r. możliwości zameldowania się przez Internet.

Przygotowana przez MSWiA nowelizacja utrzymuje obowiązek meldowania. Obecnie obowiązująca ustawa z 24.9.2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 657 ze zm.) przewiduje zniesienie tego obowiązku od 1.1.2018 r. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że pozostawienie obowiązku meldunkowego wynika z konieczności gromadzenia danych o miejscu zamieszkania z uwagi na:

a) prawidłową realizację m.in. obowiązków administracji publicznej związanych z głosowaniem w wyborach,

b) realizacją zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego a także

c) dla zapewnienia opieki żłobkowej, przedszkolnej, szkolnej etc.

Główne cele projektowanej nowelizacji:

  • uproszczenie wykonywania obowiązku meldunkowego - dokonywanie wszystkich czynności z zakresu obowiązku meldunkowego w formie elektronicznej, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie;
  • umożliwienie uzyskania numeru PESEL przy ubieganiu się o wydanie dowodu osobistego - obecnie obywatele, którzy nie posiadają numeru PESEL, a chcą otrzymać dowód osobisty, muszą w pierwszej kolejności ubiegać się o ten numer, najpierw składając wniosek do organu gminy, a dopiero potem wnioskować o wydanie dowodu osobistego;
  • uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów związanych z nadawaniem numeru PESEL cudzoziemcom - po zmianach numer PESEL mają dostawać wszyscy cudzoziemcy dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski;
  • zaproponowano także zmiany w formularzu meldunkowym pozwalające na zameldowanie na pobyt stały i jednoczesne wymeldowanie z pobytu czasowego oraz na zameldowanie na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego, przy użyciu jednego formularza. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności