Zapowiedziana i wielokrotnie odkładana likwidacja obowiązku meldunkowego nie zostanie zrealizowana. Po 1.1.2018 r. obywatele nadal będą musieli rejestrować swoje adresy, również drogą elektroniczną.

Projektowane zmiany mają jednocześnie pozwolić na możliwość dokonywania czynności związanych z zameldowaniem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Projekt dopuszcza także możliwość dokonania zameldowania w formie dokumentu elektronicznego, które obecnie jest możliwe wyłącznie osobiście w siedzibie organu gminy.

Istotnym ułatwieniem ma być także to, że dokonując zameldowania w nowym miejscu, korzystając z tego samego formularza wniosku, dokonamy wymeldowania z adresu dotychczasowego . Projekt przesądza też o tym, że meldunek i wymeldowanie to czynności materialno-techniczne, a zatem niewymagające rozstrzygnięcia organu w formie decyzji administracyjnej.

Jeśli zaś chodzi o samą procedurę, to tak jak dotychczas obywatel polski, dokonujący zameldowania, przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela oraz przedkłada do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny tego właściciela lub podmiotu . Gdy zameldowanie następuje drogą elektroniczną, wymagane dokumenty trzeba będzie załączyć w postaci elektronicznej.