Obowiązek meldunkowy – zmiany w prawie

Zapowiedziana i wielokrotnie odkładana likwidacja obowiązku meldunkowego nie zostanie zrealizowana. Po 1.1.2018 r. obywatele nadal będą musieli rejestrować swoje adresy, również drogą elektroniczną.

Projektowane zmiany mają jednocześnie pozwolić na możliwość dokonywania czynności związanych z zameldowaniem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Projekt dopuszcza także możliwość dokonania zameldowania w formie dokumentu elektronicznego, które obecnie jest możliwe wyłącznie osobiście w siedzibie organu gminy.

Istotnym ułatwieniem ma być także to, że dokonując zameldowania w nowym miejscu, korzystając z tego samego formularza wniosku, dokonamy wymeldowania z adresu dotychczasowego . Projekt przesądza też o tym, że meldunek i wymeldowanie to czynności materialno-techniczne, a zatem niewymagające rozstrzygnięcia organu w formie decyzji administracyjnej.

Jeśli zaś chodzi o samą procedurę, to tak jak dotychczas obywatel polski, dokonujący zameldowania, przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela oraz przedkłada do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny tego właściciela lub podmiotu . Gdy zameldowanie następuje drogą elektroniczną, wymagane dokumenty trzeba będzie załączyć w postaci elektronicznej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności