Obowiązek lokalizowania w bezpiecznej odległości od zagrożenia poważną awarią przemysłową dotyczy także nieruchomości z Krajowego Zasobu Nieruchomości