Obowiązek akceptacji płatności gotówkowych – ustawa z podpisem prezydenta

Zgodnie z treścią nowelizacji do ustawy o usługach płatniczych zostanie dodany art. 59ea, który eliminuje możliwość ograniczania przez przedsiębiorców oferty zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług, tylko do tych konsumentów, którzy dokonają zapłaty wyłącznie w formie bezgotówkowej. To oznacza, że nie będzie już możliwe całkowite ograniczenie przez przedsiębiorców możliwości płacenia gotówką. 

W uzasadnieniu do ustawy wskazano, że w praktyce obrotu gospodarczego każda oferta zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług skierowana przez przedsiębiorcę do ogółu konsumentów będzie implikować w sobie możliwość dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej oraz gotówkowej w postaci przyjmowania banknotów emitowanych przez NBP. Inicjatorem przyjętej ustawy był prezes NBP. W wyniku nowelizacji każdy konsument będzie mógł na terytorium RP dokonać zapłaty za towar lub usługę gotówką.  

Nakaz akceptacji gotówki nie będzie miał charakteru bezwzględnego, gdyż regulacja przewiduje w tym zakresie wyłączenia. Nakaz przyjmowania płatności gotówki nie będzie miał zastosowania:

  • w przypadku działalności prowadzonej przez akceptanta w sieci Internet, 
  • w miejscu prowadzenia działalności bez obecności personelu, 
  • w trakcie imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, jeśli akceptant zamieści stosowną informację w regulaminie tej imprezy; 
  • do jednorazowej transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, której wartość jest równa przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub większa od niego.

Jednocześnie regulacja przewiduje brak możliwości nakładania dodatkowych opłat przez przedsiębiorców z tytułu obowiązku akceptowania zapłaty w gotówce. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności