Obniżona stawka VAT oraz warunki jej stosowania od 1.1.2014 r.

Z art. 13 tej ustawy wynika, że dotychczas obowiązujące akty wykonawcze wydane na podstawie VATU zachowują moc obowiązującą najdłużej do 31.12.2013 r.

Nowe rozporządzenie określa:
  1. towary i usługi, dla których obniża się VAT do wysokości 8% i do wysokości 0% oraz warunki stosowania tych obniżonych stawek;

  2. towary, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 5%.

Przepisy nowego rozporządzenia w przeważającym zakresie są powtórzeniem treści rozdziału 4, 4a i 5 obowiązującego do 31.12.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.4.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 247).
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych