Obniżka składki wypadkowej

Nowelizowany załącznik określa grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności. Płatnicy składek „wypadkowych” dzielą się na:

  • zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
  • zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

Dla pierwszej grupy zatrudniających składka jest taka sama i wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, ustalonej na dany rok składkowy dla grupy działalności (ta sama stawka dotyczy płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON). Natomiast dla drugiej grupy zatrudniających, wysokość składki wypadkowej ustala ZUS jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy dany płatnik i wskaźnika korygującego ustalonego dla tego płatnika (przy czym ZUS ustala wysokość składki tym, którzy za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe przesłali do ZUS informację ZUS –IWA). Pozostali płatnicy samodzielnie ustalają składkę wypadkową (w takim przypadku stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi tyle co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której płatnik należy).

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grupy działalności ustala się w zależności od kategorii ryzyka ustalonej dla tej grupy. Kategorie natomiast określa wspomniane rozporządzenie. W porównaniu do obecnych zasad, nowelizacja przewiduje wzrost składki dla 8 grup działalności oraz – będący efektem zmiany kategorii ryzyka – spadek składki dla 28 grup działalności. Obecnie najniższa stopa procentowa to 0,67% (dla m.in. działalności ubezpieczeniowej i finansowej), najwyższa to 3,86% (dla górnictwa węgla kamiennego i brunatnego). Projektowane rozporządzenie przewiduje najniższą stopę na poziomie 0,40% (dla działalności organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji i działalności z nią związanych), a najwyższą – na poziomie 3,60% (dla górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego). Zatem dla zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON nowa stopa procentowa będzie wynosić 1,80% zamiast dotychczasowej stopy 1,93%.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności