Obniżka czynszów w galeriach po I czytaniu w Sejmie – KOPIA

Zmiany mają uregulować sytuację między podmiotami udostępniającymi powierzchnię handlową i właścicielami sklepów w dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemicznej. Od momentu wejścia w życie nowego przepisu art. art. 15ze1 w okresach obowiązywania zakazu handlu świadczenia z tytułu używania powierzchni handlowej na podstawie umowy najmu (lub innej podobnej) ulegają obniżeniu do 20 proc. wysokości świadczeń z tego tytułu. Mowa tu o świadczeniach należnych udostępniającemu na podstawie umowy zawartej przed 14 marca 2020 r. Przez trzy miesiące po uchyleniu takiego zakazu świadczenia będą zmniejszone o 50 proc. Pozostałe zapisy umowy nadal mają wiązać obie strony.

Regulacja będzie mieć zastosowanie do wszystkich kolejnych okresów obowiązywania zakazu (od dnia wejścia w życie nowelizacji), bo jak zauważają autorzy projektu, dynamiczna sytuacja epidemiczna może wymagać reagowania na bieżąco. Nowe zasady będą mieć zastosowanie do umów, zawieranych przed 14.3.2020 roku, czyli przed dniem, w którym wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego.

Projekt przewiduje też, że strona niezadowolona z wysokości obniżki będzie mogła wnieść sprawę do sądu, który po rozważeniu interesów stron i zgodnie z zasadami współżycia społecznego, może:

  • zmniejszyć stawkę obniżki świadczeń,
  • zmienić sposób spełnienia świadczeń uprawnionego,
  • zmienić okres, w jakim udostępniającemu należne są świadczenia w obniżonej wysokości.

Jeżeli już wcześniej najemca złożył ofertę przedłużenia obowiązywania umowy, to będzie miał 14 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji na złożenie oświadczenia woli o cofnięciu tej oferty. W takim wypadku do zawartej przez niego umowy będą miały zastosowanie nowe przepisy art. 15ze1.

Oświadczenie wywoła skutki od dnia jego złożenia. Jeśli uprawniony nie cofnie oferty, to będzie ona nadal wiązać na wcześniejszych zasadach.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności