Zmiany mają uregulować sytuację między podmiotami udostępniającymi powierzchnię handlową i właścicielami sklepów w dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemicznej. Od momentu wejścia w życie nowego przepisu art. art. 15ze1 w okresach obowiązywania zakazu handlu świadczenia z tytułu używania powierzchni handlowej na podstawie umowy najmu (lub innej podobnej) ulegają obniżeniu do 20 proc. wysokości świadczeń z tego tytułu. Mowa tu o świadczeniach należnych udostępniającemu na podstawie umowy zawartej przed 14 marca 2020 r. Przez trzy miesiące po uchyleniu takiego zakazu świadczenia będą zmniejszone o 50 proc. Pozostałe zapisy umowy nadal mają wiązać obie strony.

Regulacja będzie mieć zastosowanie do wszystkich kolejnych okresów obowiązywania zakazu (od dnia wejścia w życie nowelizacji), bo jak zauważają autorzy projektu, dynamiczna sytuacja epidemiczna może wymagać reagowania na bieżąco. Nowe zasady będą mieć zastosowanie do umów, zawieranych przed 14.3.2020 roku, czyli przed dniem, w którym wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego.

Projekt przewiduje też, że strona niezadowolona z wysokości obniżki będzie mogła wnieść sprawę do sądu, który po rozważeniu interesów stron i zgodnie z zasadami współżycia społecznego, może:

  • zmniejszyć stawkę obniżki świadczeń,
  • zmienić sposób spełnienia świadczeń uprawnionego,
  • zmienić okres, w jakim udostępniającemu należne są świadczenia w obniżonej wysokości.

Jeżeli już wcześniej najemca złożył ofertę przedłużenia obowiązywania umowy, to będzie miał 14 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji na złożenie oświadczenia woli o cofnięciu tej oferty. W takim wypadku do zawartej przez niego umowy będą miały zastosowanie nowe przepisy art. 15ze1.

Oświadczenie wywoła skutki od dnia jego złożenia. Jeśli uprawniony nie cofnie oferty, to będzie ona nadal wiązać na wcześniejszych zasadach.