Objaśnienie dotyczące wyboru formy opodatkowania

27.9.2019 r. ukazały się objaśnienia podatkowe dotyczące wyboru formy opodatkowania. Szczegółowy zakres tych objaśnień jest nawet nieco szerszy i obejmuje:

- wybór formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej, najmu prywatnego,

- wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie,

- wybór sposobu ustalania różnic kursowych,

- wybór sposobu wpłacania zaliczek i ryczałtów,

- wybór prowadzenia ksiąg rachunkowych dla podatników PIT,

- wybór roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy dla podatników CIT.

Uproszenia w tych kwestiach wiążą się w zasadzie z wprowadzonymi ustawami zmieniającymi - przewidują one bowiem, że składane dotychczas zawiadomienia będą ujmowane w formularzach zeznań czy deklaracji. Za wybór formy opodatkowania uważane będzie także faktyczne z niej skorzystanie, np. wpłata ryczałtu.

Małżonkowie powinni jednak zwrócić uwagę, że dla wyboru opodatkowania najmu u jednego z nich zachowano starą zasadę odrębnego oświadczenia, składanego do 20 dnia następnego albo do końca roku podatkowego (za grudzień). Ułatwieniem dla wynajmujących będzie jednak likwidacja ewidencji przychodów.

Ze zmianami w ustawie podatkowej związane są też nowe formularze, które obecnie są w fazie uzgodnień. Nowe formularze będą zawierały pola umożliwiające złożenie niezbędnych do dokonania wyboru oświadczeń w przypadkach, gdy brak odrębnego zawiadomienia urzędu skarbowego.

Stosownie do art. 14a - 14m ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) objaśnienia podatkowe chronią podatnika, który się do nich zastosuje przed konsekwencjami odmiennej interpretacji przepisów przez organy podatkowe.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych