Objaśnienia podatkowe MF z 6.3.2020 r.

Na stronie Ministerstwa Finansów pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-6-marca-2020-r-dotyczace-sposobu-ustalania-dochodu-zwolnionego-z-opodatkowania-podatkiem-dochodowym-osiagnietego-z-dzialalnosci-gospodarczej-okreslonej-w-decyzji-o-wsparciu-o-ktorej-mowa-w-ustawie-z-dnia-10-maja-2018-r-o-wspieraniu-nowych-inwestycji
podatnicy znajdą omówione zagadnienia takie jak (poniższy spis treści stanowi element opracowania MF):

1 Wprowadzenie

1.1 Zakres Objaśnień

1.2 Cel Objaśnień

1.3 Podstawa prawna i ochrona prawno-podatkowa Objaśnień

1.4 Dyrektywa interpretacyjna

2 Podmioty objęte zwolnieniem podatkowym: zakres podmiotowy

3 Wsparcie na realizację nowej inwestycji

3.1 Cel i zakres wsparcia (pomocy publicznej)

3.2 Nowa inwestycja

3.2.1 Nowa inwestycja związana z założeniem nowego przedsiębiorstwa

3.2.2 Nowa inwestycja związana ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa

3.2.3 Nowa inwestycja związana z dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa

3.2.4 Nowa inwestycja związana z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa

3.2.5 Koszty kwalifikowane nowej inwestycji jako podstawa regionalnej pomocy inwestycyjnej .

3.3 Wsparcie na realizację kilku nowych inwestycji, określonych w odrębnych decyzjach o wsparciu

3.4 Realizacja nowej inwestycji z uwzględnieniem istniejących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (ścisłe powiązania)

4 Zasady ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania

4.1 Przychody z działalności gospodarczej, w ramach której inwestycja jest realizowana

4.2 Koszty uzyskania przychodów

4.3 Obliczanie dochodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania

4.3.1 Strata na działalności zwolnionej z opodatkowania na podstawie decyzji o wsparciu

4.3.2 Dochód podlegający zwolnieniu w przypadku prowadzenia działalności poza terenem określonym w decyzji o wsparciu

5 Ewidencja zdarzeń gospodarczych dla zwolnienia podatkowego

5.1 Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe

5.2 Podatnicy nieprowadzący ksiąg rachunkowych

6 Okres stosowania zwolnienia z opodatkowania

7 Rozliczenie roczne (zeznanie podatkowe)

8 Korzystanie ze zwolnienia podatkowego a obowiązek raportowania w świetle przepisów o MDR

9 Korzystanie ze zwolnienia z opodatkowania, a zastosowanie klauzul przeciwko unikaniu/uchylaniu opodatkowania

10 Skutki uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji o wsparciu

11 Jak skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania (tzw. mapa postępowania)

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności