NSA: Działka po scaleniu może być „gorsza”

Jak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego właściciel gruntu powinien się liczyć z tym, że po scaleniu gruntów jego działka będzie mniej atrakcyjna (wyr. z 29.4.2015 r., II OSK 2881/14).

Starosta chełmski, działając na podstawie ustawy z 26.3.1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 700 ze zm.) postanowił scalić grunty we wsi Rogóźno. Starosta chciał w ten sposób rozwiązać problemy z brakiem wyraźnie wytyczonych granic między działkami. W tym celu m.in. geodeta przeprowadził odpowiednie pomiary.

Z efektami scalenia nie chciał się pogodzić jeden z właścicieli, który twierdził, że bez konsultacji z nim zwężono jedną z jego nieruchomości, przez co stała się ona bardzo wąska i trudna do zagospodarowania. Mężczyzna zarzucał także, że geodeta źle przeprowadził pomiary.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, do którego odwołał się mężczyzna, utrzymało w mocy decyzję starosty twierdząc, że mężczyzna uczestniczył w postępowaniu scaleniowym (jedynie odmówił podpisania protokołu) nie może więc teraz twierdzić, że wszystko odbyło się bez jego wiedzy i zgody. Ponadto, ta część nieruchomości, którą stracił, została przeznaczona pod drogę, a poszkodowany w ten sposób został nie tylko on, ale także inni właściciele nieruchomości.

Jeżeli chodzi o zmniejszenie wartości gruntu, to zdaniem SKO, mieściła sie ona w dopuszczanym przez art. 8 ust. 2 ustawy przedziale 3% wartości nieruchomości. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał skargę mężczyzny za zasadną, sprawa trafiła więc w końcu do NSA.

Ważne

Naczelny Sąd Administracyjny przyznał, że działka skarżącego ma kształt gorszy od innych działek, ale jak zauważył NSA, wynika to z jej konfiguracji oraz konieczności wytyczenia dojazdu do tej nieruchomości.

Sąd potwierdził również, że spadek wartości nieruchomości, który wynikł przy okazji przeprowadzania scalania, mieścił się w ramach dopuszczanych przez ustawę.

Ponadto, twierdzenia mężczyzny nie były poparte żadnymi dowodami, a starosta dysponował opracowaniem geodety.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności