W sytuacji, gdy pracownik zostałby skierowany na wstępne, okresowe lub kontrolne badania lekarskie i spełniałby jednocześnie warunki objęcia programem zdrowotnym, to lekarz, który będzie przeprowadzał takie badania, skieruje pracownika do udziału w takim programie.

Udział w programie zdrowotnym byłby dobrowolny i bezpłatny dla pracodawców. Aktualnie projekt zmian jest procedowany w Sejmie i znajduje się po pierwszym czytaniu.