Nowy wzór zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej

Od 1.1.2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 9.12.2019 r. w sprawie wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2392).

W związku z uchwaleniem ustawy z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 2193), która weszła w życie z 1.1.2019 r. zaistniała konieczność wydania nowego wzoru zeznania CIT-CFC, bowiem ustawa wprowadziła liczne zmiany dotyczące zagranicznej jednostki kontrolowanej. Przede wszystkim wprowadzono nowe normatywne pojęcie - zagranicznej jednostki kontrolowanej. Zgodnie z nową definicją za zagraniczną jednostkę może być również uznana m.in fundacja, trust, bądź zagraniczna podatkowa grupa kapitałowa. Wprowadzono również nowe kryteria uznania zagranicznej jednostki za zagraniczną jednostkę kontrolowaną powodujące obowiązek zapłaty podatku w Polsce w zakresie w jakim kryteria te dotyczą posiadania udziałów, prawa głosu, sprawowania faktycznej kontroli nad jednostką oraz osiągania kwalifikowanego przychodu z jej działalności gospodarczej. Stąd rozporządzenie Ministra Finansów z 12.11.2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1980) utraciło moc z dniem 1.1.2019 r.

W konsekwencji zaistniała konieczność wydania nowego wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-CFC) oraz załącznika do niego, tj. informacji o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej (CIT/CFI). Nowe wzory stosuje się do dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej osiągniętych od 1.1.2019 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności