Nowy wzór zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego

Rozporządzenia określają wzór:

1) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej należnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-CFC) odpowiednio należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT- CFC);

2) załącznika do zeznania CIT-CFC (PIT-CFC) – informacji o danych będących podstawą do określenia dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej (CIT/CFI) odpowiednio (PIT/CFI) .

Określenie wzorów formularzy zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-CFC) i odpowiednio należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-CFC) oraz stanowiących do nich załącznika – informacji o danych będących podstawą do określenia dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej (CIT/CFI)/ (PIT/CFI) służy prawidłowemu określeniu podstawy opodatkowania, wysokości podatku z tytułu dochodów osiąganych przez podatników z działalności prowadzonej przez zagraniczne jednostki kontrolowane, terminu i miejsca składania zeznania, mając na uwadze umożliwienie identyfikacji podatnika, zagranicznej jednostki kontrolowanej i urzędu skarbowego, do którego jest kierowane zeznanie oraz poprawne obliczenie podatku przez podatnika.

Do dochodów osiągniętych z zagranicznej spółki kontrolowanej w 2018 r. stosuje się wzór zeznania obowiązującego do 31.12.2018 r. Natomiast nowe wzory stosuje się do dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej osiągniętych od 1.1.2019 r. Do dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętych w roku podatkowym innym niż rok kalendarzowy, który rozpoczął się przed dniem 1.1.2019 r., a zakończy się po dniu 31.12.2018 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności