Nowy wzór upoważnienia do wykonywania kontroli celno-skarbowej

W rozporządzeniu określono wzór:

1) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust.1 ustawy z o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: ustawa o KAS),

2) stałego upoważnienia do wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 ustawy o KAS.

Zmiany w ww. wzorach wynikają z konieczności uwzględnienia w świadectwie służby przypadku przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy jako odrębnej podstawy prawnej ustania stosunku służbowego.

Stałe upoważnienie do wykonywania kontroli celno-skarbowej wydane według wcześniejszego wzoru przed 1 lipca 2020 r. zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2021 r.

Jednocześnie do 31.12.2020 r. stałe upoważnienie do wykonywania kontroli celno-skarbowej może być udzielone według wzoru stałego upoważnienia określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21.12.2018 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności