W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 838 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29.4.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (dalej: nowelizacja).

Zmiany wprowadzono do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 12.1.2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 176; dalej: WzórTytWykEgzAdmR20), które określa wzór:

  • tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych – TW-1(5);
  • tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym – TW-2(4);
  • kolejnego tytułu wykonawczego – TW-3(2).

Nowelizacja wprowadza nową wersję wzoru tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych w wersji TW-1(6). W nowej wersji formularza dodano dane zobowiązanych, czyli: imię ojca, imię matki, numer telefonu i adres e-mail. Dodano też osobną część dotyczącą danych małżonka zobowiązanego odpowiedzialnego majątkiem wspólnym.

Ważne

Zgodnie z nowelizacją, do 30.9.2021 r. można stosować wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych w wersji TW-1(6) (§ 1a WzórTytWykEgzAdmR20).

Natomiast zgodnie z nowym brzmieniem § 2 WzórTytWykEgzAdmR20, wzory tytułów wykonawczych w wersjach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 25.5.2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 968), czyli: TW-1(4), TW-2(3) i TW-3(1), można stosować do 30.9.2021 r. Przed zmianą można było je stosować przez 6 miesięcy licząc od 20.2.2021 r., czyli do 20.8.2021 r.