Stosownie do przepisów Pzp oraz nowego rozporządzenia zamawiający muszą sporządzić do 1.3.2014 r. sprawozdanie roczne o udzielonych zamówieniach publicznych począwszy od sprawozdania za 2013 r. na podstawie nowego rozporządzenia.

Rozporządzenie w większości jest zbliżone do wymagań dotychczasowego rozporządzenia. Nowym wymogiem jest przede wszystkim rozszerzenie zakresu informacji, które mają znaleźć się w sprawozdaniu o obowiązek zamieszczania przez zamawiających informacji o zamówieniach, które zostały udzielone z wyłączeniem obowiązku stosowania Pzp, na podstawie przepisu art. 4 pkt 1-3, 6 – 8 i 10-13, art. 136-138. Zakres danych dotyczących przekazywania tych informacji jest jednak ograniczony wyłącznie do łącznej wartości i liczby zamówień, a w przypadku zamówień poniżej podstawowego progu, od którego uzależnione jest stosowanie Pzp (art. 4 pkt 8), tylko do łącznej ich wartości.