Nowy wzór sprawozdania rocznego

Stosownie do przepisów Pzp oraz nowego rozporządzenia zamawiający muszą sporządzić do 1.3.2014 r. sprawozdanie roczne o udzielonych zamówieniach publicznych począwszy od sprawozdania za 2013 r. na podstawie nowego rozporządzenia.

Rozporządzenie w większości jest zbliżone do wymagań dotychczasowego rozporządzenia. Nowym wymogiem jest przede wszystkim rozszerzenie zakresu informacji, które mają znaleźć się w sprawozdaniu o obowiązek zamieszczania przez zamawiających informacji o zamówieniach, które zostały udzielone z wyłączeniem obowiązku stosowania Pzp, na podstawie przepisu art. 4 pkt 1-3, 6 - 8 i 10-13, art. 136-138. Zakres danych dotyczących przekazywania tych informacji jest jednak ograniczony wyłącznie do łącznej wartości i liczby zamówień, a w przypadku zamówień poniżej podstawowego progu, od którego uzależnione jest stosowanie Pzp (art. 4 pkt 8), tylko do łącznej ich wartości.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności