Nowy wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu VAT-23

Nowy wzór „Informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu” (VAT-23 wersja 3) jest dostosowany do rozwiązań przewidzianych w dokumencie rządowym pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” przyjętym przez Radę Ministrów w 28.6.2018 r. oraz stanowi realizację zobowiązania członków Rady Ministrów do rezygnacji, w terminie jednego roku od dnia przyjęcia informacji, z obowiązku stosowania pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Zatem nie ma obowiązku opatrywania nowego formularza VAT-23 pieczęcią. Ponadto zniesiono wymóg podawania REGON.

Dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów z 26.6. 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (Dz.U. z 2012 r. poz. 780) traci swoją moc. Jednak do 31.12.2019 r. może być stosowany wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23 wersja 2) określony w załączniku do uchylanego rozporządzenia, z tym że nie jest wymagane opatrzenie informacji pieczątką podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności