Nowy wzór formularza informacyjnego o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego

Z dniem 5.8.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 2.7.2015 r. w sprawie wzoru formularza informacyjnego zawierającego informacje o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1010) wydane w trybie art. 8 ustawy z 23.10.2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1585).

Określenie przez ustawodawcę jednolitego wzoru formularza informacyjnego ma na celu ochronę kredytobiorców, którymi z założenia mają być osoby starsze.

Ważne
Na podstawie dostarczonego przez bank formularza kredytobiorca będzie miał możliwość ustaleniaprzewidywanej wysokości kwoty odwróconego kredytu hipotecznego, jaką może uzyskać. Dzięki formularzowi kredytobiorca będzie znał termin i sposoby wypłaty kredytu, a także informację o kosztach, które w związku z tym kredytem będzie zobowiązany ponieść, w tym ich wysokości i sposobu płatności, sposobu zabezpieczenia wierzytelności banku, jak również praw i obowiązków wynikających dla niego z takiej umowy.

Informacje przekazywane przez banki będą dostarczane w postaci papierowej lub elektronicznej na jednolitym, standardowym formularzu informacyjnym określonym w omawianym rozporządzeniu. Z założenia zastosowanie jednolitego wzoru formularza ma ułatwić proces porównywania ofert różnych banków i dokonywania wyboru najkorzystniejszej z nich.

Ważne
Informacje przekazywane przed podpisaniem umowy nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

Powyższe informacje mają jedynie charakter symulacji, w szczególności w zakresie wysokości kwoty odwróconego kredytu hipotecznego. Należy zauważyć, że opierają się one jedynie na informacjach dostarczonych przez kredytobiorcę oraz danych znanych bankowi na dzień jej udzielania. Warto też zauważyć, że przedstawiona przez bank oferta jest ofertą czasową i obowiązuje do dnia wskazanego w formularzu. Po tym terminie oferta może ulec zmianie odpowiednio do sytuacji na rynku.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności