Nowy wzór deklaracji podatkowej VAT przedstawiciela podatkowego (VAT-13)

Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (VAT-13). Rozporządzenie ma wejść w życie 1.6.2019 r. Nowy wzór VAT-13 będzie dostosowany do zmian ustawowych i ma na celu uproszczenie obowiązków podatkowych.


W prowadzona zmiana w deklaracji podatkowej VAT-13 wiąże się z tzw. likwidowaniem barier rozwojowych. W ramach tej strategii podatnicy zostali zwolnieni z obowiązku używania pieczęci/pieczątek w obrocie prawnym. Uznano bowiem, że powszechność wymogu identyfikacji podmiotów i osób w obrocie prawnym za pomocą pieczęci/pieczątek (firmowych lub imiennych) w relacjach między obywatelem/przedsiębiorcą a organami administracji/organami władzy jest dolegliwością nieadekwatną do osiąganego rezultatu. W konsekwencji również w deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego VAT-13 został zlikwidowany obowiązek stosowania pieczątki.


Nowy wzór deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (VAT-13) ma być wprowadzony począwszy od rozliczenia za czerwiec 2019 r., czyli będzie należało go złożyć do 25.7.2019 r. Dotychczasowy wzór VAT-13 (wersja 1) może być stosowany nie dłużej niż do rozliczenia za grudzień 2019 r., z tym że nie jest wymagane stawianie pieczątki przez przedstawiciela podatkowego lub osobę reprezentującą przedstawiciela podatkowego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności