Nowy wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (PSD-1)

Opracowano projekt rozporządzenia w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej. W tym rozporządzeniu na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z 6.7.2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej określono nowy wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (PSD-1), a także dokonano zmian w opisie do poz. 10 i 11 w deklaracji PSD-1. Wyrazy „obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy” zostaną zastąpione wyrazami „sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu”. Rozporządzenie wejdzie w życie 1.1.2021 r.

Traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Finansów z 24.8.2016 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1365).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności