A zatem, w przypadku, gdy obowiązek podatkowy z tytułu dokonania czynności ciąży na kilku podmiotach albo stronach umowy zamiany albo wspólnikach spółki cywilnej – solidarnie zobowiązanych do zapłaty podatku – brak jest możliwości złożenia deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Zmianę w tym zakresie przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 8.5.2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych. W załącznikach do tego rozporządzenia zamieszczono nowe wzory formularzy PCC-3 i PCC-3/A.

Z dotychczasowych wzorów w formie papierowej (PCC-3 wersja 3) podatnicy mogą korzystać do 30.6.2015 r. Nie dotyczy to jednak sytuacji gdy podatnicy zeznanie składają w wersji elektronicznej, wówczas muszą od 1.9.2014 r. rozliczać się na formularzu PCC-3 (wersja 4) i PCC-3/A (wersja 2).

Rozporządzenie ma wejść w życie 1.9.2014 r.