Nowy wzór deklaracji PCC-3 i informacji PCC-3/A od 1.9.2014 r.

A zatem, w przypadku, gdy obowiązek podatkowy z tytułu dokonania czynności ciąży na kilku podmiotach albo stronach umowy zamiany albo wspólnikach spółki cywilnej – solidarnie zobowiązanych do zapłaty podatku – brak jest możliwości złożenia deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Zmianę w tym zakresie przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 8.5.2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych. W załącznikach do tego rozporządzenia zamieszczono nowe wzory formularzy PCC-3 i PCC-3/A.

Z dotychczasowych wzorów w formie papierowej (PCC-3 wersja 3) podatnicy mogą korzystać do 30.6.2015 r. Nie dotyczy to jednak sytuacji gdy podatnicy zeznanie składają w wersji elektronicznej, wówczas muszą od 1.9.2014 r. rozliczać się na formularzu PCC-3 (wersja 4) i PCC-3/A (wersja 2).

Rozporządzenie ma wejść w życie 1.9.2014 r. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności