Nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych

Zmiana wzorów deklaracji ma na celu dostosowanie do rozwiązań przewidzianych w dokumencie rządowym pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” oraz stanowi realizację zobowiązania członków Rady Ministrów do rezygnacji z obowiązku stosowania pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców.

W konsekwencji nie ma obowiązku opatrywania pieczęcią deklaracji na podatek od środków transportowych, który istniał wcześniej.

Dodatkowo, w załączniku do deklaracji DT-1/A w części B.1., B.2. i B.3. w polu nr 20 „Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne” dodano poza dotychczas istniejącymi pozycjam i, dotyczącymi poziomu emisji spalin Euro czy faktu posiadania przez pojazd instalacji gazowej, następujące pozycje: pojazd elektryczny, pojazd hybrydowy, pojazd napędzany gazem ziemnym oraz pojazd napędzany wodorem.

Podatek od środków transportowych jest co do zasady płatny (na rachunek właściwej gminy) w dwóch ratach (proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego):

1) I rata do 15 lutego,

2) II do 15 września każdego roku.

Podatnicy zobowiązani do składania deklaracji od środków transportowych składają deklarację do 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby. Od 1.1.2019 r. podatnicy ci będą składać nowe wzory deklaracji.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych