Nowy wzór deklaracji AKC-U/S

Rozporządzenie Ministra Finansów z 24.1.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 267), a ściślej – załącznik nr 2 do tego rozporządzenia został zmieniony rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2320) i zaktualizowany przez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2515).

Załącznik ten określa wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S). W zmienionym wzorze, po pierwsze, w części B.1. formularza dodano poz. 7a „Status podatnika”; w jednej deklaracji można wskazać tylko jeden status podatnika, który odnosi się do wszystkich wykazanych samochodów osobowych; trzeba zaznaczyć jeden właściwy kwadrat:

  1. współwłaściciel;
  2. podmiot podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych, prowadzący sprzedaż nowych samochodów osobowych na rzecz wyspecjalizowanych salonów sprzedaży;
  3. inny (np. osoba fizyczna będąca jedynym właścicielem).

Po drugie, w części D formularza dodano pozycje:

  • 21k, 26k, 31k i 38k – rodzaj nadwozia (kombi, sedan, hatchback 3 drzwi, hatchback 5 drzwi, inny – wskazać jaki);
  • 21l, 26l, 31l i 38l – dowód własności (umowa sprzedaży, faktura ze wskazaniem numeru, inny);
  • 21m, 26m, 31m i 38m – tytuł zwolnienia (pole wypełnia się wyłącznie w przypadku samochodu osobowego zwolnionego z podatku akcyzowego): mienie przesiedlenia, samochód elektryczny lub napędzany wodorem, samochód specjalistyczny, samochód hybrydowy typu plug-in, pozostałe;
  • 21n, 26n, 31n i 38n – liczba pozostałych współwłaścicieli.

Nowy wzór to formularz AKC-U/S(3).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności