Oznacza to, że we wszystkich dokumentach sporządzanych przez zamawiającego – np. w SIWZ, korespondencji, we wzorach, należy zamiast dotychczasowego adresu publikacyjnego ZamPublU (tzn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) podawać nowy adres publikacyjny, tj. w następujący sposób „Dz.U. z 2015 r. poz. 2164”.