Nowy standard rachunkowości MSSF 15 Umowy z klientami

Nowe zasady zastąpią dotychczas stosowane standardy w ramach Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i amerykańskich standardów rachunkowości (US GAAP).

Wprowadzenie nowego, wspólnego standardu ma na celu promowanie jednolitej rachunkowości dla rozpoznawania przychodu i zwiększenie porównywalności oraz przejrzystości informacji finansowych. Zasady przewidziane w MSSF 15 dotyczyć będą wszystkich umów skutkujących przychodami.

Nowy standard zawiera jednolity model rozpoznawania oraz pomiaru sprzedaży aktywów niefinansowych (m.in. majątku trwałego).
Zgodnie z nim, umowa z klientem analizowana ma być w pięciu etapach, obejmujących:
1) identyfikację umowy,
2) wskazanie pojedynczych zobowiązań,
3) ustalenie cen,
4) przyporządkowanie do zobowiązań oraz
5) rozpoznanie przychodów.

Standard przewiduje, że przychód powstaje w momencie, kiedy kontrola nad usługą/towarem przechodzi na klienta. Standard MSSF 15 może zmienić moment, w którym spółki pokazują przychody ze sprzedaży, a nawet jeśli ten nie ulegnie zmianie, to i tak pozostałe zapisy standardu będą miały wpływ na wszystkie gałęzie przemysłu.

Wprowadzony standard MSSF 15 wejdzie w życie w 2017 r. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności