Nowy sposób uwierzytelniania zaświadczeń lekarskich – wkrótce zmiany

W myśl rządowego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oprócz obecnych form uwierzytelniania - kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP - lekarze będą mogli elektronicznie podpisać zaświadczenie z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS.

Ma to zlikwidować problemy z obsługą oraz dostępem do profilu zaufanego ePUAP. W założeniu ma to również zmniejszyć koszty związane z zakupem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Nowy sposób uwierzytelniania będzie dotyczył:

1) elektronicznych zaświadczeń lekarskich;

2) oświadczeń wystawiających zaświadczenia lekarskie o zobowiązaniu do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów przedkładanej ustawy i przepisów o ochronie danych osobowych w formie dokumentu elektronicznego;

3) zaświadczenia lekarza orzecznika ZUS, które jest traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w formie dokumentu elektronicznego;

4) wniosku w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku w formie dokumentu elektronicznego.

Ważne
W projekcie przewidziano, że lekarze będą mogli wystawiać zaświadczenia lekarskie w formie papierowej do końca 2017 r. Od 1.1.2018 r. zwolnienia lekarskie trzeba będzie wystawiać w formie elektronicznej. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności