Główne założenia programu

Program „Mieszkanie Plus” w założeniach ma się opierać na trzech podstawowych filarach. Filarami programu będą:

1) mieszkania budowane na gruntach skarbu państwa (Narodowy Fundusz Mieszkaniowy),

2) wsparcie budownictwa społecznego,

3) wsparcie oszczędzania na cele mieszkaniowe w ramach Indywidualnych Kont Mieszkaniowych.

Narodowy Fundusz Mieszkaniowy

Z założenia inicjatywy rządowej Narodowy Fundusz Mieszkaniowy będzie swoistym bankiem ziemi, która będzie wykorzystywana w realizacji budownictwa mieszkaniowego. Operacyjne prowadzenie inwestycji oraz zarządzanie wybudowanym zasobem będzie zadaniem Narodowego Operatora Mieszkaniowego.

Wybudowane w ramach programu lokale mają być atrakcyjne cenowo. Wstępna propozycja rządu zakłada, że koszt wynajmu takiego mieszkania będzie wynosił od 10 do 20 zł za metr kwadratowy. Korzystający z programu będą mogli wynajmować mieszkania, lub wynajmować je z opcją docelowego przeniesienia własności.

W celu utworzenia Narodowego Funduszu Mieszkaniowego ma zostać przygotowana specjalna ustawa.

Wsparcie budownictwa społecznego

Celem drugiego filaru programu jest uzupełnienie programu. Uzupełnienie ma polegać na zwiększeniu rządowego wsparcia dla społecznego budownictwa czynszowego. Propozycja rządu przewiduje, iż samorządy będą mogły wnioskować o dofinansowanie w wysokości 35 – 55% kosztów budowy mieszkań komunalnych. Wsparcie budownictwa przewiduje także, iż samorządy, spółki gminne i towarzystwa budownictwa społecznego będą mogły ubiegać się o preferencyjne kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę społecznych mieszkań czynszowych. W głównych założeniach programu wskazano, że nowym instrumentem wsparcia będzie dotacja dla gmin (20% kosztów inwestycji). Dotacja będzie udzielana gminom, które wspólnie z inwestorami będą budowały mieszkania o określonym niskim czynszu przeznaczone dla określonej (m.in. kryteriami dochodowymi) grupy osób.

Z założenia instrument ten będzie szeroko dostępny m.in. dla towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych, ale również deweloperów.

Motywowanie do oszczędzania na cele mieszkaniowe

Nowy program przewiduje, iż trzecim filarem będzie motywowanie do oszczędzania na cele mieszkaniowe. Rząd zakłada, że program będzie stwarzał możliwość oszczędzania na zakup lub remont nieruchomości. Oszczędności mają być odkładane na tzw. subkontach mieszkaniowych (Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych). Zgodnie z deklaracjami., oszczędności te mają być dopełniane poprzez premie finansowane przez państwo.